Prisløyper

Prisløyper skal bidra til markedsbalanse ved å påvirke levering av slakt fra overskuddsperioder til underskuddsperioder gjennom prissetting.

Et av de viktigste tiltakene i markedsreguleringen er fastsettelse av pris gjennom året, såkalte prisløyper. Målet er å oppnå best mulig markedsbalanse gjennom året ved å flytte slakting fra overskuddsperioder til underskuddsperioder. Prisløypene utarbeides med sikte på at gjennomsnittet av pris for året skal oppnå planlagt gjennomsnittlig engrospris for produksjoner som er i volummodellen, gris, storfe, lam/sau og egg. 

Prisløypene gjelder utvikling i engrospris. Det tas forbehold om endringer som følge av endret markedssituasjon for de ulike dyreslag. Avregningspris til bonde avledes av engrosprisen, men påvirkes av mange andre elementer. Det er derfor ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom endringer i engrospris og avregningsprisen.

Prisløypene er utarbeidet med formål om å stimulere til økt leveranse i perioder med forventet lavere leveranse av norsk vare. Endringer vises som kroner per kilo.

 

  • Storfe

Prisløype 2. halvår 2022

 4. juli (uke 27) opp kr. 1,00
 1. august (uke 31) opp kr. 0,80
 8. august (uke 32) opp kr. 0,80
 3. oktober (uke 40) ned kr. 1,00
 7. november (uke 45) opp kr. 0,90
 26. desember (uke 52) ned kr. 2,00

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for andre halvår 2022 på kr. 74,80 per kg. 

 

Prisløype 1. halvår 2022

  03. januar (uke 1)   opp kr. 1,60 
  28. februar (uke 9)   opp kr. 0,80  
  28. mars (uke 13)   opp kr. 1,30 
  18. april (uke 16)   opp kr. 1,30 
  02. mai (uke 18)   opp kr. 1,30 

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2022 på kr. 70,80 per kg. 

 

  • Gris

Prisløype 2. halvår 2022

 4. juli (uke 27) opp kr. 1,80
 1. august (uke 31) opp kr. 1,00
 26. september (uke 39) opp kr. 0,40 
 10. oktober (uke 41) opp kr. 0,40
 12. desember (uke 50) ned kr. 0,40
 19. desember (uke 51) ned kr. 0,40

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2022 på kr. 41,50 per kg.

 

Prisløype 1. halvår 2022

  03. januar (uke 1)   opp kr. 1,10 
  28. februar (uke 9)  opp kr. 2,00

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2022 på 38,50 per kg.

 

  • Purke

For purke fastsettes det ikke planlagt gjennomsnittlig engrospris med egen prisløype, men Nortura fastsetter en pris på bakgrunn av markedsvurderinger med mer.

Prisløype 2. halvår 2022

 4. juli (uke 27) opp kr. 1,00


 

  • Lam

Prisløype 2. halvår 2022

 4. juli (uke 27) opp kr. 2,00
 1. august (uke 31) opp kr. 1,60
 22. august (uke 34 ned kr. 0,50
 29. august (uke 35) ned kr. 1,00
 5. september (uke 36) ned kr. 1,30
 12. september (uke 37) ned kr. 0,80
 19. september (uke 38) ned kr. 0,70
 26. september (uke 39) ned kr. 0,50

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2022 på kr. 78,50 per kg.

 

Prisløype 1. halvår 2022

  03. januar (uke 1)   opp kr. 2,00 
  31. januar (uke 5)   opp kr. 2,00  
  28. februar (uke 9)   opp kr. 3,30  
  30. mai (uke 22)   opp kr. 4,00  

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2022 på kr. 73,50.

             

  • Sau

For sau fastsettes det ikke planlagt gjennomsnittlig engrospris med egen prisløype, men Nortura fastsetter en pris på bakgrunn av markedsvurderinger med mer.

Prisløype sau 2. halvår 2022

 4. juli (uke 27) opp kr. 2,50
 5. september (uke 36) ned kr. 3,00
 10. oktober (uke 41) opp kr. 3,00

 

Prisløype sau 1. halvår 2022

 03. januar (uke 1) opp kr. 5,00

 

 

  • Egg

 

Prisløype egg 2. halvår 2022

 4. juli (uke 27) opp 0,80

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2022 på kr. 23,00 per kg.

 

Prisløype egg 1. halvår 2022

 3. januar (uke 1) opp kr. 0,50
28. februar (uke 9) opp kr. 1,00

 

Samlet gir dette en varslet gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2022 på kr. 22,20.