Ole jobber blant annet med ledelse og utvikling av organisasjonen og har hovedansvar for Totalmarked.