Forsyningsplikt

Forsyningsplikten skal sikre aktører i bransjen lik mengde norsk vare.

Forsyningsplikten innebærer at markedsregulator har ansvar for å gi alle aktører i bransjen samme dekningsgrad av norsk reguleringsvare (helt slakt og egg), basert på aktørenes ordre. Forsyningsplikten er til for å sikre råvare til alle aktører som ikke har, eller ikke har nok egen råvaretilførsel.

 

Lenke til retningslinjer for salg av helt slakt over forsyningsplikten

Lenke til retningslinjer for salg av egg over forsyningsplikten