Grunnlagsdokument

Grunnlagsdokumentet gis ut hvert halvår og tar for seg forhold som har betydning for fastsetting av gjennomsnittlig planlagt engrospris.

I prosessen fram mot prisvedtaket i Nortura sitt konsernstyre blir det laget et Grunnlagsdokument. Grunnlagsdokumentet inneholder relevant bakgrunnsinformasjon og markedsvurderinger som er grunnlaget for prosessen fram til konsernstyrets beslutning av planlagt gjennomsnittlig engrospris. 

I tillegg til selve prisvedtaket inneholder grunnlagsdokumentet oppdaterte forbrukstrender, import og rammevilkår, markedsutvikling nasjonalt og internasjonalt, langtidsprognoser og forhold knyttet til den enkelte produksjon for storfe, sau/lam og egg.

 

Se det nyeste Grunnlagsdokumentet - 1. halvår 2024

 

Grunnlagsdokumenter for tidligere halvår:

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2023

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2023

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2022

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2022

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2021

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2021

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2020

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2020

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2019

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2019

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2018

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2018

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2017

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2017

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2016

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2016

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2015

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2015

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2014

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2014

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2013

Grunnlagsdokument - 1. halvår 2013