Prisløyper

Prisløyper skal bidra til markedsbalanse ved å påvirke levering av slakt fra overskuddsperioder til underskuddsperioder gjennom prissetting.

Et av de viktigste tiltakene i markedsreguleringen er fastsettelse av pris gjennom året, såkalte prisløyper. Målet er å oppnå best mulig markedsbalanse gjennom året ved å flytte slakting fra overskuddsperioder til underskuddsperioder. Prisløypene utarbeides med sikte på at gjennomsnittet av pris for året skal oppnå planlagt gjennomsnittlig engrospris for produksjoner som er i volummodellen, gris, storfe, lam/sau og egg. 

Prisløypene gjelder utvikling i engrospris. Det tas forbehold om endringer som følge av endret markedssituasjon for de ulike dyreslag. Avregningspris til bonde avledes av engrosprisen, men påvirkes av mange andre elementer. Det er derfor ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom endringer i engrospris og avregningsprisen.

Prisløypene er utarbeidet med formål om å stimulere til økt leveranse i perioder med forventet lavere leveranse av norsk vare. Endringer vises som kroner per kilo.

 

  • Storfe

Prisløype 1. halvår 2024

 1. januar (uke 1)   opp 0,60 
 4. mars (uke 10)   ned 1,50 
 1. april (uke 14)              opp 2,30 

 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for første halvår 2024 på 74,30 kr/kg.

 

Prisløype 2. halvår 2023

 3. juli (uke 27)   ned kr 0,30 
 21. august (uke 34)  ned kr 4,00
 4. september (uke 36)   ned kr 0,50 
 18. september (uke 38)           ned kr 0,70 
 2. oktober (uke 40)   ned kr 1,00 
 27. november (uke 48)   opp kr 0,60 

 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 78,30 kr/kg. Det er uendret i forhold til 1. halvår 2023.

 

  • Gris

Ingen endring i engrospris første halvår 2024

 

Prisløype 2. halvår 2023

 3. juli (uke 27)                              opp kr 0,70 
 21. august (uke 34)  ned kr 0,80

 

Dette gir en planlagt gjennomsnittlig engrospris på 45,70 kr/kg som er 0,70 kr høyere enn 1. halvår 2023.

 

  • Purke

For purke fastsettes det ikke planlagt gjennomsnittlig engrospris med egen prisløype, men Nortura fastsetter en pris på bakgrunn av markedsvurderinger med mer.

 

Ingen endring i engrospris første halvår 2024

 

Prisløype 2. halvår 2023

3. juli (uke 27)                opp kr 0,50

 

 

  • Lam

Prisløype 1. halvår 2024

 1. januar (uke 1)    opp kr 1,60 
 27. mai (uke 22)                          opp kr 4,00 

 

Samlet gir dette en engrospris for færste halvår 2024 på 83,00 kr/kg 

 

Prisløype 2. halvår 2023

 3. juli (uke 27)   ned kr 0,20 
 21. august (uke 34)   ned kr 0,50 
 28. august (uke 35)                    ned kr 1,00 
 4. september (uke 36)               ned kr 1,30 
 11. september (uke 37)              ned kr 0,80 
 18. september (uke 38)              ned kr 0,70 
 25. september (uke 39)              ned kr 0,50 

 

 Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2023 på 83,00 kr/kg. Dette er 1,0 kr/kg høyere enn 1. halvår 2023 og 4,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

             

  • Sau

For sau fastsettes det ikke planlagt gjennomsnittlig engrospris med egen prisløype, men Nortura fastsetter en pris på bakgrunn av markedsvurderinger med mer.

 

Ingen endring i engrospris første halvår 2024

 

Prisløype sau 2. halvår 2023

 4. september (uke 36)                                             ned kr 3,00 
 9. oktober (uke 41)    opp kr 3,00                

 

  • Egg
1. januar (uke 1)                  opp 0,40 

 

Samlet gir dette en engrospris for 1. halvår 2024 på 25,40 kr/kg

 

Prisløype egg 2. halvår 2023

 3. juli (uke 27)                                opp kr 1,00 

 

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 25,00 kr/kg. Det er 1 kr/kg høyere enn i første halvår 2023.