Omsetningsråd

Omsetningsrådet er et offentlig organ som skal sørge for en effektiv markedsregulering til lavest mulig kostnad.

Omsetningsrådet er et offentlig organ sammensatt av blant annet staten og representanter fra landbruket, der landbruket har flertall. Dette henger nøye sammen med det økonomiske ansvaret jordbruket har for overproduksjon. Omsetningsrådet administrer markedsregulerende tiltak og fremmer faglige tiltak og opplysningsarbeid med utgangspunkt i midlene fra omsetningsavgiften.

Les mer om omsetningsrådet