Grunntilskudd

Grunntilskudd er et tilskudd som gis til småfe og er et element i prisløypa for å oppnå bedre markedsbalanse. Nortura foreslår satsene ovenfor partene i jordbruksavtalen.

Grunntilskuddet er et tilskudd gitt av staten for å bidra til å nå målene for inntekts- og produksjonsutvikling i kjøttproduksjonen som ikke i tilstrekkelig grad kan sikres gjennom markedspris. Grunntilskuddet bidrar også til rimeligere kjøtt til forbruker. Grunntilskuddet blir bare gitt til slakt av sau/lam og geit/kje.

Gjennomsnittlig sats for grunntilskudd til sau og lam fastsettes i jordbruksoppgjøret, men etter innspill fra bransjen (Nortura og KLF) varierer satsen gjennom året som et element i prisløypa til produsent. Formålet er å oppnå bedre markedsbalanse gjennom året.  

 

Etter søknad fra Nortura er følgende satser for grunntilskudd (kr per kg) vedtatt for kalenderåret 2024

  31. des. 2023 01.jan 26.feb 02.sep 23.sep 14.okt
Lam 13-25 kg 3,80 4,80   4,30 3,80  
Lam over 25 kg 2,80 3,80   3,30 2,80  
Sau og ung sau 3,50 3,50   2,50   3,50
Vær 0,00 0,00 5,00     0,00
Geit og kje 5,15 5,15        

 

 

Under vises satsene som var gjeldende i 2023

  31.des.22 02.jan 27.feb 04.sep 25.sep 16.okt
Lam 13-25 kg                                   3,60 4,80   4,30 3,80  
Lam over 25 kg 2,60 3,80   3,30 2,80  
Sau og ung sau 3,50 3,50   2,50   3,50
Vær 0,00 0,00 5,00     0,00
Geit og kje 5,15 5,15