Satser omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som betales av bøndene til finansiering av reguleringstiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Omsetningsavgiften er en avgift som betales av bøndene for omsetning av de dyreslag/produksjoner som inngår i markedsreguleringen og har felles opplysningsvirksomhet. Satsene for omsetningsavgift fastsettes normalt for ett år av gangen, vanligvis med endring fra 1. juli. Det er Landbruks- og matdepartementet som fastsetter endelige satser på bakgrunn av forslag fra Nortura Totalmarked via Omsetningsrådet. For storfe og sau/lam varierer satsen gjennom året som et element i prisløypa til produsent.

 

Satser omsetningsavgift 2024.

 

Konsernstyret i Nortura har foreslått følgende satser for omsetningsavgift for kalenderåret 2024. Satsene er vedtatt av Omsetningsrådet.

  31.des.23 1.jan.24 4. mar. 1. apr. 29. jul. 9. sep. 30. sep. 11. nov.
Egg 1,00 0,90            
Storfe 3,30 2,70 3,70 2,60     5,00 2,60
Lam 2,40 2,00     1,00 2,00    
Sau 2,40 2,00            
Gris/purke/råne 1,50 2,10            
Kylling/kalkun 0,28 0,28            

 

Følgende satser for kalenderåret 2023 vist i kroner per kilo.

  1. jan. 27. feb. 27. mar. 31. jul. 4. sep. 11. sep. 2. okt. 13. nov.
Egg                      1,00              
Storfe 1,70 2,70 1,60   2,60   4,10 3,30
Lam 1,40     0,40 1,40 2,40    
Sau 1,40       2,40      
Gris 0,90       1,50