Satser omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som betales av bøndene til finansiering av reguleringstiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Omsetningsavgiften er en avgift som betales av bøndene for omsetning av de dyreslag/produksjoner som inngår i markedsreguleringen og har felles opplysningsvirksomhet. Satsene for omsetningsavgift fastsettes normalt for ett år av gangen, vanligvis med endring fra 1. juli. Det er Landbruks- og matdepartementet som fastsetter endelige satser på bakgrunn av forslag fra Nortura Totalmarked via Omsetningsrådet. For storfe og sau/lam varierer satsen gjennom året som et element i prisløypa til produsent.

 

Satser omsetningsavgift 2023.

Konsernstyret i Nortura har foreslått satser for omsetningsavgift for kalenderåret 2023. Satsene er vedtatt av Omsetningsrådet og Landbruksdepartementet.

  01.jan 27.feb 27.mar 31.jul 4.sep  11.sep 02.okt 13.nov
Egg 1,00              
Storfe 1,70 2,70 1,60   2,60   4,10 3,30
Lam 1,40     0,40 1,40 2,40    
Sau 1,40       2,40      
Gris 0,90       1,50      

 

 

Følgende satser for kalenderåret 2022 vist i kroner per kilo

  01.jan 28.feb 28.mar 01.jul 01.aug 12.sep 03.okt 14.nov
Egg 0,80     1,50        
Storfe 0,50 1,30 0,30       1,80 0,60
Lam 1,60  1,40      0,40 1,40    
Sau 1,60  1,40             
Gris 0,70  0,60