Prisoppfølging

Markedsregulator har ansvar for å følge opp prising knyttet til planlagt gjennomsnittlig engrospris og rapportere noteringspris til Landbruksdirektoratet.

Figuren over viser ukentlig og akkumulert oppfølging av planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for ung okse, lam, gris og egg. Figuren viser avvik fra PGE i siste uke og akkumulert avvik så langt i perioden. Figuren oppdateres ukentlig.