Regelverk for markedsregulering

Lenker til gjeldende regelverk for regulering av kjøtt og egg

Markedsregulering for kjøtt og egg er regulert gjennom flere lover og forskifter for kjøtt og egg.