Prognoser 2024

Det er planlagt å utarbeide 6 prognoser i 2024. Dette gir en oppdatering av prognosene ca. hver andre måned. Her er datoene for offentliggjøring av prognosene i 2024:

Prognosekalender 2024

Januar Onsdag 17. januar
Mars Onsdag 6. mars
Mai Onsdag 8. mai
Juni Onsdag 19. juni
September Onsdag 4. september
November Onsdag 13. november