Roy er avdelingens kundekontakt og jobber med innkjøp og industrisalg