Andreas arbeider med langsiktige salg- og tilførselsprognoser samt utredninger knyttet til markedsregulering og tilgrensende områder.