Felles bransjeavtale om kontroll, reparasjon og sikkerhetstesting av rullekrok, s-krok og sauedregg


Dato:       Gjeldende fra 1. mars 2010

Fra:         Utarbeidet av Nortura og KLF

Til:          Alle brukere av rullekroker, sauedregg og s-krok i Norge


Alle bedrifter i ordningen er selv ansvarlige for at bedriften overholder rengjøring og sikkerhetskontroll på alle kroker og vedlikeholdsrutiner på rullekrok.

Mindre bedrifter i ordningen

Kan ta kontakt med nærmeste større anlegg, eller anlegg de er kunde hos, for å gjøre avtale om kjøp av ny krok og innsending til reparasjon. Dette for å unngå at volumet på krok kan bli uhensiktsmessig lavt.

Vedlikehold og rengjøring av rullekroker

Når det kjøpes inn nye rullekroker er disse smurt og klare til bruk. Bedriften som mottar den må sørge for rengjøring ihht. interne hygienerutiner.

Etter noe tids bruk blir fettet i rullen oppbrukt og nedbryting av lageret starter. Hvor raskt dette skjer vil være avhengig av bruken av rullekroken. Derfor anbefales det å innføre faste rengjøring og smørerutiner, for å sikre at det alltid er fett i rullelageret.

Med gode og ofte nok rengjørings og smørerutiner kan levealderen på lagrene i rullekroken økes betydelig. Ved kontinuerlig bruk av rullekrok på slakteri anbefales det å smøre kroken hver uke, men minst 1 gang hver 14. dag. Årsaken til dette er følgende:

Rullelagerets oppbygging er slik at når rullelageret er fult av fett, presses messingforinger på hver side av rullen ut og tetter alle åpninger, slik at rengjøringsvæsker og vann ikke trenger inn i lageret. Når fettnivået kommer under et vist nivå slepper foringene inn vann etc. som straks starter nedbrytningen av rullelageret.

Da bytte av rullelager er kostbart, er det fornuftig bruk av resurser å smøre lagrene jevnlig. Bedriften må selv dekke reparasjonskosten med bytte av rulle.

Rullekrok skal smøres på denne måten:

Kroken og bøylen må være tilfredsstillende rengjort før smøring!

Spesialfettet type BEL RAY No-Tox HD Grease 2TC 60-2, eller tilsvarende, presses inn i smørehull midt i akslingen, på den siden av bøylen der akslingen ligger helt synlig. Det skal presses inn ca. 2 gram fett for å fylle lageret slik at foringene presses ut mot ytterkanten for å hindre vanninntrenging etc. i lageret. Det er fornuftig å bruke fikseringsverktøy på kroken for å sikre at fettet blir presset riktig sted og mengde.

Sikkerhetskontroll rullekrok

Skal gjennomføres før bruk av kroken, dette for å forebygge risiko for ulykker.

Kontrollen skal avdekke kroker med svakheter:

  • Utbøying av krok eller bøyle
  • Sprekk i krok eller bøyle
  • Sprekk eller rustdannelse i feste mellom krok og bøyle
  • Andre synlige svakheter med feste mellom krok og bøyle eller andre steder på krok eller bøyle
  • Krok eldre enn 25 år

All krok som er utsortert etter disse kriterier, skal merkes og sendes krokverkstedet for destruksjon.

Sikkerhetskontroll sauedregg og s-krok

Skal gjennomføres før bruk av kroken, dette for å forebygge risiko for ulykker.

Kontrollen skal avdekke kroker med svakheter:

  • Utbøying av kroken eller dregg
  • Sprekk i mateialet
  • Sprekk eller rustdannelse i festet
  • Andre synlige svakheter

All krok og sauedregg som er utsortert fra disse kriterier skal sendes til destruksjon hos lokal metallgjenvinning

Bestilling av nye rullekrok, sauedregg og s-krok

Alle bedrifter i ordningen er selv ansvarlige for at bedriften har de antall krok som er nødvendig gjennom hele året.

Trenger bedriften tilførsel av krok må dette bestilles senest 1. februar for levering påfølgende høst.  Bestillingen er bindende og må hentes på  verkstedet så snart kroken ankommer ordningen og etter gjennomføring av sikkerhetstest og justering!

Verkstedet varsler de som har bestill kroken.

Mottaker blir fakturert, fra Norsk Protein, den aktuelle pantepris på leveringstidspunktet

Bestilling av nye krok sendes til Norsk Protein.

Reparasjon av rullekrok

Det er kun rullekrok som repareres, sauedregg og s-krok sender den enkelte bedrift til resirkulering for egen kostnad.

Krok som er utsortert og skal repareres, sendes reparasjonsverkstedet. Bedriften avtaler leveringen direkte med verkstedet.

Det vil gjøres en mottakskontroll på verkstedet basert på vekt.

Verkstedet bekrefter mottaket til Norsk Protein og leverandør, med bemerkning av eventuell vektavvik.

Når verkstedet tar tak i den aktuelle leveringen vil det gjøres en ny mengdekontroll i forbindelse med reparasjonen, hvor det genereres en rapport hver 14. dag som sendes Norsk Protein.

Her rapporterer verkstedet antall krok som faktisk ble levert på leveringene, antall reparert og antall utsortert til destruksjon.

Avvik som oppdages under behandlingen av den enkelte leveranse til verkstedet, vil bli oppsummert av verkstedet. Hvor ofte avvikskontoen skal avstemmes, dvs utstående faktureres til bedrift rest refunderes, avgjøres av Norsk Protein i samarbeid med verkstedet.

Krokleveranser til verkstedet blir først rapportert til Norsk Protein når hele leveransen er ferdig gjennomgått og reparert.

Når kroken er reparert vil verkstedet melde dette til bedriften som har levert kroken. Da kan levert antall krok, fratrukket eventuelt destruert krok, hentes på verkstedets rampe.

 

Kontaktperson verksted

Topro : Stein Halvard Wollheim tlf. 61 13 45 98 e-post. stein.wollheim@topro.no

Leveringsadresse: Topro Rambekkveien 8 2803 Gjøvik

Faktureringsrutiner

All fakturering /økonomiske transaksjoner skjer kun mellom Norsk Protein og bedrifter tilsluttet ordningen.

Faktura på krok levert verkstedet, sender bedriften til Norsk Protein ( faktureres med normal pantepris).

Faktura på reparasjons kostnader faktureres direkte til den enkelte bedrift fra Norsk Protein, basert på rapporter fra verkstedet.

Avvik på leveranser faktureres/krediteres direkte den bedrift som er ansvarlig for avviket, basert på rapport fra verkstedet.

Faktura på felleskostnader i ordningen faktureres fra Norsk Protein 3. ganger pr. år.


Faktureringsadresse Norsk Protein:

Norsk Protein A/S

Fakturamottak

Postboks 22

2360 Rudshøgda

Må merkes med : VPBSL


Transport

Transport til og fra verkstedet bestilles av den enkelte bedrift etter avtale med verkstedet. Kostnaden for transporten dekkes av bedriften som sender eller mottar krok.

Øvrig informasjon er å finne i de avtaler som er laget mellom partene KLF, Nortura, Norsk Protein, TOPRO og den enkelte bedrift i ordningen.

All kontakt angående ordningen henvises til Norsk Protein ved Ståle Lærdal


Kontaktpersoner i krokordningen

Bedrift

Adresse

Navn

Telefon

e-post

Topro

Rambekkveien 1

Gunnar Berg

61134675

Send e-post

Leveringsadresse

Rambekkveien 8 2803 Gjøvik

Stein H. Wollheim

61134598

Send e-post

         

Norsk Protein A/S

 v/Ståle Lærdal

Ståle Lærdal

90561005

Send e-post

Adresse

5585 Sandeid

 

 

 

Faktura adresse

Fakturamottak
Postboks 22
2360 Rudshøgda

ref på faktura: VPBSL

 

 

         

KLF

 

Endre Myhr

95238600

Send e-post

Fatland

 

Audun Fredriksen

 

Send e-post

Nortura

 

Anne Kari Pettersen

48281424

Send e-post

Teknisk

 

Tom Johannessen

91850427

Send e-post