Krav til leverandører av varer til regulering

Her finner du krav til leverandører for varer til regulering, herunder krav til varen, dokumenter og fakturering.

 • Alt salg og kjøp av markedsregulert vare, skal avtales med Totalmarked kjøtt og egg i god tid før gjennomføring.
   
 • Kjøp og salg skal varsles på felles e-postadresse
   
 • Leverandør er ansvarlig for at slakt og andre varer som mottas til reguleringslager er i henhold til spesifikasjoner og krav. Totalmarked kjøtt og egg er leverandør ved salg av markedsregulert vare fra reguleringslager.
   
 • Ansvaret er gjeldende helt fram til varen er godkjent av mottakende sted, eller rampe hvis kunde henter med egen bil.
   
 • Varene skal følge til enhver tid krav og regler fra myndigheter og bransjens normer.
   
 • Varer som er tillatt å regulere er listet opp på Totalmarked kjøtt og egg nettsider: www.totalmarked.nortura.no
   
 • Transport skal organiseres av leverandøren, men etter avtale kan det faktureres Totalmarked kjøtt og egg.

Alle avvik vil bli avviksbehandlet i henhold til Totalmarked kjøtt og egg sin avviksbehandling. Se dokument om avvikshåndtering. Reklamasjoner vedrørende leveranser fra sesonglager rettes til mottagers kundekontakt i Nortura SA.

Spesifisering av krav fra Totalmarked kjøtt og egg, som erstatter eller er i tillegg til generelle krav:

Krav til leverandører av fersk slakt til regulering

Varen
Skrottlappen må sitte synlig på for scanning og være festet for å tåle håndtering, transport og innfrysing. Vareinformasjon skal være lik på vare, fraktbrev og faktura.

Kun varegrupper tillatt å regulere kan mottas. Totalmarked mottar kun ordinære slakt innen godkjente sorteringsgrupper. Se oversikt over alle godkjente reguleringsvarer.

Hele skrotter av småfe skal ha strikket forbein og henge på firer- eller åtterheng sortert innenfor samme hovedklasse og fettgruppe. Det skal være plastret godt i mellom skrottene på henget for å unngå sammenfrysning av skrottene. Skrottlappen skal være festet til skrottens slagside. Ung Sau skal være kløyvd.  

Varen kan ikke være eldre enn 5 dager (slaktedag + 4 dg.) på mottaksdagen på fryseri. Krav til temperatur er maks 7°C ved opplasting fra avsender og mottak på innfrysingssted.

Når slaktet er delt i flere deler, skal alle deler ha skrottlapp og hele dyr skal holdes samlet (etter hverandre på hengebanen)

Selv om slaktet er delt er det kun tillatt å regulere hele dyret.

Fraktdokumenter
Dokumenter som skal følge varen skal være tydelige og inneholde nok informasjon for å gjennomfør en god mottakskontroll.

Ordre/bestillingsnummer skal være på alle dokumenter i transaksjonen.

Fakturering
Faktura fra Nortura skal ikke sendes, men blir hentet fra streamserve, hvis ikke annet er avtalt.

Faktura fra andre leverandører sendes felles fakturamottak med referanse.

Totalmarked kjøtt og egg
Nortura SA - fakturamottak
postboks 40
4064 STAVANGER

- merkes med referanse KPLGR og ordre/bestillingsnummer.
 

Ved leveranser av fryst slakt og annen fryst vare i pall til regulering gjelder disse krav i tillegg til ovennevnte

Fryst slakt må være fryst og pakket i henhold til det enkelte dyreslags instruks. Temperaturkrav ved opplasting leverandør og ved mottak fryseri er maks -18°C. Det skal merkes på utsiden av stockinette med minimum informasjon:

 • kopi av skrottlapp

 • innfrysingsdato

 • autorisasjonsnummer til innfrysingssted

 • etiketten som brukes skal være frysetikett som skal tåle å sitte på stockinette og håndteres på frys.

 

Det skal være kopi av alle skrottlapper på utsiden av pallen, denne må festes slik at den tåler håndtering og frysing.

Alle paller skal være merket tydelig hva den inneholder og strekkoder iht. GS1 standard, der dette er mulig.

Paller som inneholder flere identifikatorer (sporings id) i samme pall, skal være tydelig merket om dette.