Rutine for egenkontroll av krok

Bakgrunn
Anleggene er blitt færre og større, og det meste av kroken rulleres internt i anleggene. Det har medført at det blir en vesentlig endring på sirkulasjonen av krok, og forutsetningen for at et verksted skal kunne utføre den rutinemessige kontrollen og sikkerhetstesting som det var tenkt, er dermed vesentlig svekket.

Ved flere tilfeller har det vært nestenulykker der svakheter i kroken har vært årsaken.

Nortura i samarbeid med  KLF er ansvarlig for oppfølgingen av sikkerheten på krok, og vil se på mulige rutineendringer eller andre tilpasninger for å opprettholde den sikkerhetsoppfølging vi må ha.

Egenkontroll av krok før bruk
Alle brukere av krok har et ansvar for at kroken blir kontrollert før bruk.
Denne kontrollen har vært og er mest sannsynlig mangelfull. Denne kontrollen er det viktig at anlegget tar alvorlig, med tanke på bakgrunnen som nevnt over.

Defekte kroker må lukes ut før bruk og sendes til avtalt verksted for kontroll, eventuell reparasjon og sikkerhetstest.

Fra og med 2007 skal krok eldre enn 25 år også sorteres ut og sendes til verksted. Vil også med dette minne på at egenkontrollen gjelder alt av utstyr som kan medføre risiko ved svekkelse eller skader.