Tiltak grunnet periodevis mangel på bisonpaller

Bakgrunn
Bisonpaller er en kostbar lastebærer og er ment kun til lagring av helt slakt og eventuelt kjøttråvarer.

For at det skal være nok bisonpaller til det formålet det er tenkt, må alle anlegg følge disse tiltakene:

Tiltak i alle anlegg:

  • Ferdig produserte produkter skal ikke lagres i bison.

  • Pinnekjøtt råstoff og alle andre skåret vare som det er mulig for, skal transporteres på heng eller annen lastebærer.

  • Gjennomgang av anlegget og frigjøring alle paller som er mulig å frigjøre, emballasje, søppel etc.

  • Vurdere stykking av lam og andre stykningsdeler i jumbokartonger der dette er mulig.

  • Produkter som er ment for eksport bør pakkes i kartonger på europaller i pakkeprosessen.

  • Ikke lagre lite verdifulle varer i bisonpaller. (Sener, bein etc.)

  • Alle anlegg må sørge for en god varestrøm på tomme bisonpaller.
     

Det er viktig at alle tar tak i egen bedrift, dette gjelder alle og vi må tenke fellesskap og samarbeid, det har vært flere eksempler på at noen samler paller for kun og tenke på sitt eget forbruk.

Ønsker alle en aktiv og godt planlagt lagerstyring og godt salg.