Endring i prisløyper andre halvår 2023

Grunnet svakere salg enn antatt, reduseres prisen på storfe med 4 kr/kg og gris reduseres med 0,80 kr/kg med virkning fra 21.08.2023

På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe og gris fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagt. Det gir følgende prisløyper ut året:

 

  • Storfe

Prisløype 2. halvår 2023

21. august (uke 34)  ned kr 4,00
4. september (uke 36)    ned kr 0,50 
18. september (uke 38)               ned kr 0,70 
2. oktober (uke 40)   ned kr 1,00 
27. november (uke 48)     opp kr 0,60 

 

 

  • Gris

Prisløype 2. halvår 2023

21. august (uke 34)                           ned kr 0,80