Grunnlagsdokument for andre halvår 2021 er klart!

Landskap Hemsedal

Her presenteres de nyeste forbrukstrendene, gjeldende importkvoter, nasjonal og internasjonal markedsutvikling, langtidsprognoser og oppdaterte forhold for produksjonene storfe, sau/lam og egg.  

Grunnlagsdokumentet for andre halvår 2021 er klart!

Her presenteres de nyeste forbrukstrendene, gjeldende importkvoter, nasjonal og internasjonal markedsutvikling, langtidsprognoser og oppdaterte forhold for produksjonene storfe, sau/lam og egg.

I denne utgaven av grunnlagsdokumentet er det en inngående gjennomgang av forbrukstrendene. Forbruket av kjøtt har gått noe ned, mens folk i løpet av perioden med spredning av Koronaviruset har fått økt bevissthet omkring norsk matproduksjon. 

Grunnlagsdokument - 2. halvår 2021 beskriver hvordan importen foregår, har en oversikt over gjeldende importkvoter og en vurdering av rammevilkår. 

I tillegg tar dokumentet for seg langtidsprognoser og forhold knyttet til den enkelte produksjon for storfe, sau/lam og egg.

Grunnlagsdokumentet gis ut hvert halvår og er grunnlaget for prosessen fram til konsernstyrets beslutning av planlagt gjennomsnittlig engrospris.