Planlagt gjennomsnittlig engrospris andre halvår 2023

Konsernstyret i Nortura har i dag, 23.05.2023, fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, storfe, lam og egg for andre halvår 2023 innenfor volummodellen.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe holdes uendret på kr 78,30 per kilo for andre halvår 2023. 

For å stimulere til mindre innfrysing av storfe på høsten og å i større grad kunne møte etterspørselen etter ferske slakt i første halvår, legges det opp til best økonomi ved å levere slakt første halvår.

 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris økes med kr 0,70 per kilo, til kr 45,70 per kilo for andre halvår 2023. 

 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam økes med kr 1,00 per kilo, til kr 83,00 per kilo for andre halvår 2023. 

Den samlede økningen i PGE for lam siden fjorårets slaktesesong er på kr 4,50 per kilo.

 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kr 1,00 per kilo, til kr 25,00 per kilo for andre halvår 2023. 

Det er i dag en ekstraordinær situasjon i eggmarkedet der leveranseutfordringer i EU har bidratt til at prisen på importerte egg er høyere enn prisen på norske egg. Dette forsterkes av den svake norske kronen. Prisøkningen på egg må sees i direkte sammenheng med situasjonen i det europeiske eggmarkedet, og det er ikke rom for nyetableringer i eggmarkedet.

 

For mer utfyllende informasjon om prissetting - Les det nyeste Grunnlagsdokumentet