Planlagt gjennomsnittlig engrospris første halvår 2021

Kyr på beite

Styret i Nortura har i dag, 20.10.2020 fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2021, innenfor volummodellen.

Storfe:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2021 til kr 64,30 per kg. Dette er en økning på kr 1,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

 

Lam:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2021 til kr 66,90 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

 

Egg:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2021 til kr 20,30 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

 

Prisløyper:

Prisløype for første halvår 2021.

 

Grunnlagsdokument:

Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg publiseres på Totalmarked.nortura.no innen kort tid.