Prisløyper 1. halvår 2021

Landskap Trøndelag

Konsernstyret i Nortura vedtok 20. oktober 2020 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2021.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

 

Prisløype storfe:

Mandag 4. januar (uke 1): Engrospris opp 0,90 kr/kg

Mandag 1. mars (uke 9): Engrospris ned 1,30 kr/kg

Mandag 5. april (uke 14): Engrospris opp 0,80 kr/kg

Mandag 19. april (uke 16): Engrospris opp 0,70 kr/kg

Mandag 3. mai (uke 18): Engrospris opp 0,70 kr/kg

 

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 1,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

 

Prisløype lam:

Mandag 4. januar (uke 1): Engrospris opp 1,30 kr/kg

Mandag 1. februar (uke 5): Engrospris opp 1,30 kr/kg

Mandag 1. mars (uke 9): Engrospris opp 1,30 kr/kg

Mandag 31. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg

 

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 0,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

 

Prisløype sau:

Prisen for sau økes for alle klasser unntatt O, se tabell. Prisforskjellen mellom klassene reflekterer verdien de ulike kvalitetene har inn i videreforedling.

 

SAU

E+

E

E-

U+

U

U-

R+

R

R-

O+

O

O-

P+

P

P-

NY engrospris sau 1.1.2021

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

30,40

30,40

30,40

30,40

30,40

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Differanse fra gjeldene priser

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

-1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

 

Prisløype egg:

Det er ingen planlagte prisendringer for egg. 

 

Prisløype/prisprognose gris:

Det er ingen planlagte prisendringer for gris.