Prisløyper andre halvår 2023

Storfe på beite

Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for andre halvår 2023.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

 

  • Storfe

Prisløype 2. halvår 2023

3. juli (uke 27)   ned kr 0,30 
4. september (uke 36)    ned kr 0,50 
18. september (uke 38)               ned kr 0,70 
2. oktober (uke 40)   ned kr 1,00 
27. november (uke 48)     opp kr 0,60 

 

 Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 78,30 kr/kg. Det er uendret i forhold til 1. halvår 2023.

  • Gris

Prisløype 2. halvår 2023

3. juli (uke 27)                               opp kr 0,70 

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2023 på 45,70 kr/kg. Det er 0,70 kr/kg høyere enn 1. halvår 2023.

  • Purke
3. juli (uke 27)                               opp kr 0,50 

 

  • Lam

Prisløype 2. halvår 2023

3. juli (uke 27)   ned kr 0,20 
 21. august (uke 34)   ned kr 0,50 
 28. august (uke 35)  ned kr 1,00 
 4. september (uke 36)    ned kr 1,30 
 11. september (uke 37)              ned kr 0,80 
 18. september (uke 38)              ned kr 0,70 
 25. september (uke 39)              ned kr 0,50 

 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2023 på 83,00 kr/kg. Dette er 1,0 kr/kg høyere enn 1. halvår 2023 og 4,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

  • Sau

Prisløype sau 2. halvår 2023

4. september (uke 36)                  ned kr 3,00 
 9. oktober (uke 41)    opp kr 3,00

 

Endring i priser mellom klasser av småfe fra 3. juli 2023

Etter nye beregninger av produktverdi per kg slakt endres priser mellom klasser av lam, sau og ung sau.  Prisforskjellen mellom klasse O og O+ økes fra kr 0,50 til kr 1 pr kg, mens prisforskjellen mellom O+ og R-, R- og R og R og R+ økes fra kr 0,50 pr kg til kr 1,50 pr kg. Oppsummert øker prisforskjellen mellom klasse O og klasse R+ med kr 3,50 pr kg. Prisforskjellene mellom de andre klassene blir som før. For lam blir det også en liten justering av fett-trekket for fettgruppe 3+. Dette reduseres med kr 1 til kr 5 pr kg.

  • Egg

Prisløype egg 2. halvår 2023

 3. juli (uke 27)                                opp kr 1,00 

 

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 25,00 kr/kg. Det er 1 kr/kg høyere enn i første halvår 2023.