Tomt på reguleringslager!

Tomme bisonpaller på reguleringslager

På grunn av stengte grenser og aktiv bruk av pris som virkemiddel, er det nå helt tomt for kjøtt på reguleringslager for første gang siden 2015.

Tomt reguleringslager

Siden 2000 har det bare skjedd i tilsammen 17 uker at det har vært helt tomt reguleringslager, det var tretten uker i 2007 og fire uker i 2015.

"Dette skyldes nok mye koronaen, men også på grunn av at prisløypa på lam er lagt opp slik som den er i år" melder Roy Berge som er Totalmarkeds kundekontakt. "Vi ser at norske produkter fra norske bønder er etterspurt av både bransjen og forbrukerne, og vi håper at dette er en trend som videreføres også når grensene en gang åpner", fortsetter Berge.