Slaktegris

Krav til leverandører av varer til regulering

Alt salg og kjøp av markedsregulert vare til/ fra sesonglager skal avtales med Totalmarked kjøtt og egg i god tid før gjennomføring.

Varsle på felles e-postadresse.

Leverandør er ansvarlig for at slakt og andre varer som leveres til sesonglager er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ansvaret er gjeldende helt fram til varen er godkjent av mottagende sesonglager.

Varene skal følge og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og –regler samt bransjenormer for varen.

Transport skal organiseres av leverandøren, men etter avtale kan det faktureres Totalmarked kjøtt og egg.

Alle avvik vil bli avviksbehandlet i henhold til Totalmarked kjøtt og egg sin avviksbehandling. Se vår informasjon om avvikshåndtering. Reklamasjoner vedrørende leveranser fra sesonglager rettes til mottagers kundekontakt i Nortura SA.

 

Sorteringsgrupper slaktegris

Lagring
Sorteres i grupper.

Pakking:
Halve slakteskrotter pakkes i klar plastsekk, emballeres med stockinette og merkes etter gjeldende krav.

Ikke regulering av

  • Gris klasse P, O og R dvs gris med kjøttprosent 49 og lavere reguleres ikke.
  • Gris som er nødslaktet.
  • Nisjer som ikke er å betrakte som ordinær vare

 

Sorteringsgrupperinger

Gruppe 1    
170175 Gris klasse S kjøttprosent 60 - 68
170176 Gris Noroc klasse S kjøttprosent 60 - 68
170145 Gris klasse E kjøttprosent 57 - 59
170146 Gris Noroc klasse E kjøttprosent 57 - 59
170145 Gris klasse E kjøttprosent 55 - 56
170146 Gris Noroc klasse E kjøttprosent 55 - 56
     
Gruppe 2    
170115 Gris klasse U kjøttprosent 53 - 54
170116 Gris Noroc klasse U kjøttprosent 53 - 54
170115 Gris klasse U kjøttprosent 50 - 52  
170116 Gris Noroc klasse U kjøttprosent 50 - 52