Småfe - lam

Krav til leverandører av varer til regulering

Alt salg og kjøp av markedsregulert vare til/ fra sesonglager skal avtales med Totalmarked kjøtt og egg i god tid før gjennomføring.

Varsle på felles e-postadresse.

Leverandør er ansvarlig for at slakt og andre varer som leveres til sesonglager er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ansvaret er gjeldende helt fram til varen er godkjent av mottagende sesonglager.

Varene skal følge og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og –regler samt bransjenormer for varen.

Transport skal organiseres av leverandøren, men etter avtale kan det faktureres Totalmarked kjøtt og egg.

Alle avvik vil bli avviksbehandlet i henhold til Totalmarked kjøtt og egg sin avviksbehandling. Se vår informasjon om avvikshåndtering. Reklamasjoner vedrørende leveranser fra sesonglager rettes til mottagers kundekontakt i Nortura SA.

Hele skrotter av småfe skal ha strikket forbein og henge på firer- eller åtterheng sortert innenfor samme hovedklasse og fettgruppe. Det skal være plastret godt i mellom skrottene på henget for å unngå sammen frysning av skrottene. Skrottlappen skal være synlig og festet til skrottens slagside.

 

Sorteringsgrupper lam

Lagring
Sorteres i grupper

Pakkes
Hvert lam pakkes i klar polytylensekk, emballeres med stockinette og merkes etter gjeldende krav.

Følgende reguleres ikke

  • Lam i klasse P-
  • Overfete lam, i fettgruppe 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
  • Lam i fettgruppe 1-
  • Lam med gul fettfarge
  • Lam som er nødslaktet
  • Nisjer som ikke er å betrakte som ordinær vare

 

Sorteringsgrupperinger

Gruppe 1      
183150 Lam klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183140 Lam klasse E fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183130 Lam klasse E- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183120 Lam klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183110 Lam klasse U fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183100 Lam klasse U- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183090 Lam klasse R+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183080 Lam klasse R fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183070 Lam klasse R- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183060 Lam klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183050 Lam klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183040 Lam klasse O- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
       
Gruppe 2      
183030 Lam klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183020 Lam klasse P fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
       
Gruppe 3 Halal      
183153 Lam halal klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183143 Lam halal klasse E fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183133 Lam halal klasse E- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183123 Lam halal klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183113 Lam halal klasse U fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183103 Lam halal klasse U- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183093 Lam halal klasse R+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183083 Lam halal klasse R fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183073 Lam halal klasse R- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183063 Lam halal klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183053 Lam halal klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183043 Lam halal klasse O- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183033 Lam halal klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183023 Lam halal klasse P fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
       
Gruppe 4 økologisk      
183154 Lam øko klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183144 Lam øko klasse E fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183134 Lam øko klasse E- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183124 Lam øko klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183114 Lam øko klasse U fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183104 Lam øko klasse U- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183094 Lam øko klasse R+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183084 Lam øko klasse R fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183074 Lam øko klasse R- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183064 Lam øko klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183054 Lam øko klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183044 Lam øko klasse O- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183034 Lam øko klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183024 Lam øko klasse P fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3