Småfe - Sau

Krav til leverandører av varer til regulering.

Alt salg og kjøp av markedsregulert vare til/ fra sesonglager skal avtales med Totalmarked kjøtt og egg i god tid før gjennomføring.

Varsle på felles e-postadresse.

Leverandør er ansvarlig for at slakt og andre varer som leveres til sesonglager er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ansvaret er gjeldende helt fram til varen er godkjent av mottagende sesonglager.

Varene skal følge og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og –regler samt bransjenormer for varen.

Transport skal organiseres av leverandøren, men etter avtale kan det faktureres Totalmarked kjøtt og egg.

Alle avvik vil bli avviksbehandlet i henhold til Totalmarked kjøtt og egg sin avviksbehandling. Se vår informasjon om avvikshåndtering. Reklamasjoner vedrørende leveranser fra sesonglager rettes til mottagers kundekontakt i Nortura SA.

Hele skrotter av småfe skal ha strikket forbein og sauen skal være grovsortert innenfor samme hovedklasse og fettgruppe ved leveranse til fryselagre etter beste evne. Skrottlappen skal være synlig og festet til skrottens slagside.

 

Sorteringsgrupper Sau

Lagring
Sorteres i grupper.

Pakkes
Hver Sau pakkes i klar polytylensekk, emballeres med stockinette og merkes etter gjeldende krav.

Følgende reguleres ikke

  • Sau i klasse P-.
  • Halal og Økologiske Sau, i fettgruppe 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+.
  • Sau i fettgruppe 1-.
  • Sau med gul fettfarge.
  • Sau som er nødslaktet.
  • Nisjer som ikke er å betrakte som ordinær vare.

 

Sorteringsgrupperinger

Gruppe 1    
181150 Sau klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181140 Sau klasse E fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181130 Sau klasse E- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181120 Sau klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181110 Sau klasse U fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181100 Sau klasse U- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181090 Sau klasse R+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181080 Sau klasse R fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181070 Sau klasse R- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181060 Sau klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181050 Sau klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181040 Sau klasse O- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
     
Gruppe 2    
181030 Sau klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181020 Sau klasse P fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
     
Gruppe 3    
181150 Sau klasse E+ fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181140 Sau klasse E fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181130 Sau klasse E- fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181120 Sau klasse U+ fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181110 Sau klasse U fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181100 Sau klasse U- fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181090 Sau klasse R+ fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181080 Sau klasse R fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181070 Sau klasse R- fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181060 Sau klasse O+ fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181050 Sau klasse O fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181040 Sau klasse O- fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181030 Sau klasse P+ fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
181020 Sau klasse P fettgruppe 3+, 4-, 4 og 4+
     
Gruppe 4    
181150 Sau klasse E+ fettgruppe 5-, 5 og 5+
181140 Sau klasse E fettgruppe 5-, 5 og 5+
181130 Sau klasse E- fettgruppe 5-, 5 og 5+
181120 Sau klasse U+ fettgruppe 5-, 5 og 5+
181110 Sau klasse U fettgruppe 5-, 5 og 5+
181100 Sau klasse U- fettgruppe 5-, 5 og 5+
181090 Sau klasse R+ fettgruppe 5-, 5 og 5+
181080 Sau klasse R fettgruppe 5-, 5 og 5+
181070 Sau klasse R- fettgruppe 5-, 5 og 5+
181060 Sau klasse O+ fettgruppe 5-, 5 og 5+
181050 Sau klasse O fettgruppe 5-, 5 og 5+
181040 Sau klasse O- fettgruppe 5-, 5 og 5+
181030 Sau klasse P+ fettgruppe 5-, 5 og 5+
181020 Sau klasse P fettgruppe 5-, 5 og 5+
     
Gruppe 5 halal    
181153 Sau halal klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181143 Sau halal klasse E fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181133 Sau halal klasse E- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181123 Sau halal klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181113 Sau halal klasse U fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181103 Sau halal klasse U- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181093 Sau halal klasse R+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181083 Sau halal klasse R fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181073 Sau halal klasse R- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181063 Sau halal klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181053 Sau halal klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181043 Sau halal klasse O- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181033 Sau halal klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181023 Sau halal klasse P fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
     
Gruppe 6 økologisk    
181154 Sau øko klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181144 Sau øko klasse E fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181134 Sau øko klasse E- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181124 Sau øko klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181114 Sau øko klasse U fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181104 Sau øko klasse U- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181094 Sau øko klasse R+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181084 Sau øko klasse R fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181074 Sau øko klasse R- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181064 Sau øko klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181054 Sau øko klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181044 Sau øko klasse O- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181034 Sau øko klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
181024 Sau øko klasse P fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3