Småfe - Ung sau

Krav til leverandører av varer til regulering.

Alt salg og kjøp av markedsregulert vare til/ fra sesonglager skal avtales med Totalmarked kjøtt og egg i god tid før gjennomføring.

Varsle på felles e-postadresse.

Leverandør er ansvarlig for at slakt og andre varer som leveres til sesonglager er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ansvaret er gjeldende helt fram til varen er godkjent av mottagende sesonglager.

Varene skal følge og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og –regler samt bransjenormer for varen.

Transport skal organiseres av leverandøren, men etter avtale kan det faktureres Totalmarked kjøtt og egg.

Alle avvik vil bli avviksbehandlet i henhold til Totalmarked kjøtt og egg sin avviksbehandling. Se vår informasjon om avvikshåndtering. Reklamasjoner vedrørende leveranser fra sesonglager rettes til mottagers kundekontakt i Nortura SA.

Ung sauen skal kløyves og være grovsortert innenfor samme hovedklasse og fettgruppe ved leveranse til fryselagre etter beste evne. Skrottlappen skal være synlig og festet til skrottens slagside.

 

Sorteringsgrupper Ung sau

Lagring
Sorteres i grupper.

Pakkes
Hvert slakt skal kløyes og pakkes separat i klar polytylensekk. Disse emballeres med stockinette. De skal merkes etter gjeldende krav.

Følgende reguleres ikke

  • Ung sau i klasse P-.
  • Overfete Ung sau, i fettgruppe 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+.
  • Ung sau i fettgruppe 1-.
  • Ung sau med gul fettfarge.
  • Ung sau som er nødslaktet.
  • Nisjer som ikke er å betrakte som ordinær vare.

 

Sorteringsgrupperinger:

 

Gruppe 1      
180150 Ung sau klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180140 Ung sau klasse E fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183130 Ung sau klasse E- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183120 Ung sau klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183110 Ung sau klasse U fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183100 Ung sau klasse U- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180090 Ung sau klasse R+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180080 Ung sau klasse R fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180070 Ung sau klasse R- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180060 Ung sau klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180050 Ung sau klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180040 Ung sau klasse O- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
       
Gruppe 2      
183030 Ung sau klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183020 Ung sau klasse P fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
       
Gruppe 3 økologisk      
180154 Ung sau øko klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180144 Ung sau øko klasse E fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183134 Ung sau øko klasse E- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183124 Ung sau øko klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183114 Ung sau øko klasse U fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183104 Ung sau øko klasse U- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180094 Ung sau øko klasse R+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180084 Ung sau øko klasse R fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180074 Ung sau øko klasse R- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180064 Ung sau øko klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180054 Ung sau øko klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
180044 Ung sau øko klasse O- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183034 Ung sau øko klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3
183024 Ung sau øko klasse P fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3