Storfe - kalv

Krav til leverandører av varer til regulering

I utgangspunktet gis det ikke anledning til å regulere kalv, men ved krevende markedssituasjon kan det åpnes for det.

Alt salg og kjøp av markedsregulert vare til/ fra sesonglager skal avtales med Totalmarked kjøtt og egg i god tid før gjennomføring.

Varsle på felles e-postadresse.

Leverandør er ansvarlig for at slakt og andre varer som leveres til sesonglager er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ansvaret er gjeldende helt fram til varen er godkjent av mottagende sesonglager.

Varene skal følge og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og –regler samt bransjenormer for varen.

Transport skal organiseres av leverandøren, men etter avtale kan det faktureres Totalmarked kjøtt og egg.

Alle avvik vil bli avviksbehandlet i henhold til Totalmarked kjøtt og egg sin avviksbehandling. Se vår informasjon om avvikshåndtering. Reklamasjoner vedrørende leveranser fra sesonglager rettes til mottagers kundekontakt i Nortura SA.

 

Lagergruppe Kalv

Lagring
Kalv lagres som kvartinger, klassevis pr pall

Pakkes
Hver kvarting pakkes i klar polytylensekk, emballeres med stockinette og merkes etter gjeldende krav.

Følgende reguleres ikke:

  • Kalv klasse P-, P og P+
  • Kalv under 90.0 kg
  • Kalv, fettgruppe 1- .
  • Kalv, fettgruppe 4- og høyere.
  • Kalv som er nødslaktet.
  • Økologiske slakt og eller nisjer som ikke betraktes som ordinær vare.

 

Godkjente klassser for eventuell regulering:

Klasser

160150 Kalv klasse E+ fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160140 Kalv klasse E fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160130 Kalv klasse E- fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160120 Kalv klasse U+ fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160110 Kalv klasse U  fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160100 Kalv klasse U- fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160090 Kalv klasse R+ fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160080 Kalv klasse R  fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160070 Kalv klasse R-  fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160060 Kalv klasse O+ fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160050 Kalv klasse O fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
160040 Kalv klasse O- fettgruppe  1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+