Storfe - Ung ku og Ku

Krav til leverandører av varer til regulering

Alt salg og kjøp av markedsregulert vare til/ fra sesonglager skal avtales med Totalmarked kjøtt og egg i god tid før gjennomføring.

Varsle på felles e-postadresse.

Leverandør er ansvarlig for at slakt og andre varer som leveres til sesonglager er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ansvaret er gjeldende helt fram til varen er godkjent av mottagende sesonglager.

Varene skal følge og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og –regler samt bransjenormer for varen.

Transport skal organiseres av leverandøren, men etter avtale kan det faktureres Totalmarked kjøtt og egg.

Alle avvik vil bli avviksbehandlet i henhold til Totalmarked kjøtt og egg sin avviksbehandling. Se vår informasjon om avvikshåndtering. Reklamasjoner vedrørende leveranser fra sesonglager rettes til mottagers kundekontakt i Nortura SA. 

 

Sorteringsgrupper ku

Lagring
Individuelt pr pall og sorteres i grupper 

Pakkes
Hver kvarting pakkes i klar polytylensekk, emballeres med stockinette og merkes etter gjeldende krav.

Følgende reguleres ikke:

  • Ung ku og Ku, klasse P-
  • Ung ku og Ku, fettgruppene 1-
  • Økologisk slakt og eller nisjer som ikke betraktes som ordinær vare
  • Slakt med høyere pH enn 5.9
  • Slakt som er nødslaktet.

Sorteringsgrupper:

Gruppe 1      
168150 Ung ku klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168140 Ung ku klasse E  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168130 Ung ku klasse E-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168120 Ung ku klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168110 Ung ku klasse U  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168100 Ung ku klasse U-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168090 Ung ku klasse R+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168080 Ung ku klasse R  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168070 Ung ku klasse R-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168060 Ung ku klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168050 Ung ku klasse O  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168040 Ung ku klasse O- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168030 Ung ku klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
168020 Ung ku klasse P  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
       
Gruppe 2      
169150 Ku klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169140 Ku klasse E  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169130 Ku klasse E-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169120 Ku klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169110 Ku klasse U  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169100 Ku klasse U- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169090 Ku klasse R+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169080 Ku klasse R fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169070 Ku klasse R- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169060 Ku klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169050 Ku klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169040 Ku klasse O-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169030 Ku klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
169020 Ku klasse P fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
       
Gruppe 3      
168150 Ung ku klasse E+ fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168140 Ung ku klasse E fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168130 Ung ku klasse E- fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168120 Ung ku klasse U+ fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168110 Ung ku klasse U  fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168100 Ung ku klasse U-  fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168090 Ung ku klasse R+ fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168080 Ung ku klasse R   fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168070 Ung ku klasse R-  fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168060 Ung ku klasse O+ fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168050 Ung ku klasse O  fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168040 Ung ku klasse O-  fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168030 Ung ku klasse P+ fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
168020 Ung ku klasse P fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
       
Gruppe 4      
169150 Ku klasse E+ fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169140 Ku klasse E fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169130 Ku klasse E-  fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169120 Ku klasse U+ fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169110 Ku klasse U fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169100 Ku klasse U- fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169090 Ku klasse R+ fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169080 Ku klasse R fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169070 Ku klasse R- fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169060 Ku klasse O+  fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169050 Ku klasse O fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169040 Ku klasse O- fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169030 Ku klasse P+ fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
169020 Ku klasse P fettgruppe  4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+