Storfe - ung okse, kvige og kastrat

Krav til leverandører av varer til regulering

Alt salg og kjøp av markedsregulert vare til/ fra sesonglager skal avtales med Totalmarked kjøtt og egg i god tid før gjennomføring.

Varsle på felles e-postadresse.

Leverandør er ansvarlig for at slakt og andre varer som leveres til sesonglager er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ansvaret er gjeldende helt fram til varen er godkjent av mottagende sesonglager.

Varene skal følge og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og –regler samt bransjenormer for varen.

Transport skal organiseres av leverandøren, men etter avtale kan det faktureres Totalmarked kjøtt og egg.

Alle avvik vil bli avviksbehandlet i henhold til Totalmarked kjøtt og egg sin avviksbehandling. Se vår informasjon om avvikshåndtering. Reklamasjoner vedrørende leveranser fra sesonglager rettes til mottagers kundekontakt i Nortura SA. 

 

Lagergruppe Ung okse, Kastrat og Kvige

Lagring
Ung okse, Kastrat og Kvige lagres individuelt pr pall.

Halalslakt
Lagres som egen gruppe etter avtale med Totalmarked kjøtt og egg.

Pakking
Hver kvarting pakkes i klar polytylensekk, emballeres med stockinette og merkes etter gjeldende krav.

Følgende reguleres ikke

  • Okse
  • Ung okse, Kvige og Kastrat klasse P-
  • Ung okse, Kvige og Kastrat, fettgruppe 1-
  • Ung okse, Kvige og Kastrat, fettgruppe 4-, 4, 4+, 5-, 5 og 5+
  • Økologisk slakt og eller nisjer som ikke betraktes som ordinær vare
  • Slakt med høyere pH enn 5.9
  • Slakt som er nødslaktet.

Godkjente klasser for regulering:

162150 Ung okse klasse E+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162140 Ung okse klasse E fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162130 Ung okse klasse E-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162120 Ung okse klasse U+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162110 Ung okse klasse U  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162100 Ung okse klasse U-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162090 Ung okse klasse R+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162080 Ung okse klasse R  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162070 Ung okse klasse R- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162060 Ung okse klasse O+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162050 Ung okse klasse O  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162040 Ung okse klasse O-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162030 Ung okse klasse P+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
162020 Ung okse klasse P  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
       
164150 Kastrat klasse E+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164140 Kastrat klasse E  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164130 Kastrat klasse E-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164120 Kastrat klasse U+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164110 Kastrat klasse U  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164100 Kastrat klasse U-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164090 Kastrat klasse R+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164080 Kastrat klasse R  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164070 Kastrat klasse R-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164060 Kastrat klasse O+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164050 Kastrat klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164040 Kastrat klasse O-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164030 Kastrat klasse P+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
164020 Kastrat klasse P  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
       
166150 Kvige klasse E+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166140 Kvige klasse E  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166130 Kvige klasse E-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166120 Kvige klasse U+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166110 Kvige klasse U  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166100 Kvige klasse U-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166090 Kvige klasse R+  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166080 Kvige klasse R  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166070 Kvige klasse R-  fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166060 Kvige klasse O+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166050 Kvige klasse O fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166040 Kvige klasse O- fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166030 Kvige klasse P+ fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+
166020 Kvige klasse P fettgruppe 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3 og 3+